Preskočiť na obsah

Ako funguje tepelná batéria

Rad pokročilých a kompaktných tepelných batérií UNIQ firmy Sunamp umožňuje ukladať veľké množstvo tepla s veľmi malými stratami vo veľmi malom objeme batérie, pre jeho následné využitie na ohrev teplej pitnej vody, alebo vykurovanie budov (ukladanie tepla je na princípe zmeny skupenstva – tavením akumulačného materiálu). 

Batérie Sunamp možno vďaka vysokému výstupnému výkonu a jednoduchému zapojeniu používať rovnakým spôsobom, ako priamy zdroj tepla (kotol, prietokový ohrievač), pretože pretekajúca voda je okamžite ohrievaná na výstupnú teplotu počas priechodu vnútorným tepelným výmenníkom, ktorý je zahrievaný teplom uloženým v akumulačom médiu. Batérie teda funguje ako kombinácia zásobníka na teplo a prietokového ohrievača. 

Batérie sú dodávané v rôznych prevedeniach podľa použitia:

 • HW – teplá pitná voda
 • Heat – voda pre vykurovanie
 • Dual – kombinácia teplá + pitná voda
 • Varianty s príponou ,,e,, a ,,i“ sú vybavené elektrickým telesom na 230V, pre nabíjanie z rozvodnej siete alebo fotovoltiky
Výmena bojlera za tepelnú batériu
Tepelné batérie Sunamp

VÝHODY TEPELNÝCH BATÉRIÍ UNIQ

 • 2 až 3x menšie rozmery v porovnaní s bežným zásobníkom
 • Úspora až 71% miesta oproti zásobníku na vodu
 • Extrémna životnosť 40000+ cyklov 100% vybitia (pri znížení kapacity len o 5%)
 • Veľmi vysoký výstupný výkon (20 kW = 15 l / min vody 50 o C-pre sprchovanie …)
 • Záruka 10 rokov, životnosť 40+ rokov, žiadne pohyblivé časti
 • Podstatne nižšie straty tepla oproti zásobníku na vodu vďaka vákuovej izolácii
 • Vysoká flexibilita inštalácie vďaka voliteľným spôsobom nabíjania a) vodou z kotla, fototermických panelov, tepelného čerpadla (VT typy) … b) elektrinou 230 V z fotovoltických panelov alebo siete 230 V c) ľubovoľná kombinácia predchádzajúcich
 • Úspora vďaka významnému zjednodušeniu inštalácie (pripojenie oboch výmenníkov-len 4 príruby)
 • Široká škála výkonov a ľahké navyšovanie potrebnej kapacity 3,5kWh – 7 kWh – 10,5 kWh – 14 kWh – 80 kWh (1 MWh +)
 • Použitie v širokej škále pracovných teplôt-okrem štandardnej teploty 58 ° C možnosti: -5°C, +5°C, +11°C, +117°C a ďalšie

Ideálne ukladanie tepelnej energie

Akumulačný materiál meniaci skupenstvo a tepelné výmenníky sú uzavreté vo vnútornom kryte. Kryt je hermeticky uzavretý a jeho vnútorný tlak je na úrovni okolitého atmosférického tlaku cca 1 bar. Kryt je ďalej vybavený poistným pretlakovým ventilom. Vnútorný kryt je izolovaný od okolia vysoko účinnými vákuovými izolačnými panelmi. Vonkajší kryt, pripojenie potrubia a elektrického vedenia je usporiadané tak, aby bolo možné batérie stavať na seba, alebo vedľa seba a potom prepojiť do série alebo paralelne.

Tepelné batérie série UNIQ sú vybavené dvoma nezávislými výmenníky tepla (jeden s veľkým a druhý s malým výkonom), kde každý z nich môže byť použitý pre nabíjanie alebo vybíjanie batérie. Teplo je prenášané medzi akumulačným médiom (látka meniaca skupenstvo) a výstupným médiom, pomocou jedného alebo oboch vstavaných výmenníkov.

Tepelné batérie sú vybavené radom teplotných snímačov merajúcich stav nabitia / vybitia a slúžiacich pre riadenie nabíjania/vybíjania pomocou externej riadiacej jednotky batérie. Všetky štandardné typy batérií série Uniq sú dodávané s akumulačným médiom (PCM58), ktoré má teplotu tavenia 58°C.

Vlastnosti jednotlivých typov tepelných batérií sú popísané v brožúre a inštalačnom návode. Tento návod sa nezaoberá dimenzovaním, výberom konfigurácií alebo návrhom systému kúrenia alebo ohrevu pitnej vody. Pokrýva iba oblasť inštalácie a sprevádzkovania vybranej tepelnej batérie.

Hlavné prínosy tepelných batérií

Uniq HW, Uniq EHW, UNIQ Dual a UNIQ eDual v porovnaní so zásobníkmi na teplú úžitkovú vodu:
a) Teplo sa ukladá pomocou zmeny skupenstva akumulačného materiálu (tavením) a batérie, podobne ako prietokový ohrievač, obsahujú len minimálne množstvo vody (menej ako 15 l) a teplá voda je na výstupe z batérie okamžite k dispozícii. Nie je teda potrebný tlakový a teplotný poistný ventil a významne sa znižuje riziko prítomnosti baktérií Legionella.
b) Rýchlejšia a menej zložitá inštalácia.
c) Nie je vyžadovaná pravidelná ročná údržba, čo znižuje náklady na prevádzku.
d) Inštalačná a prevádzková priestorová úspora – batéria Uniq je typicky 2-3 x menšia ako ekvivalentný zásobník na teplú vodu a vyžaduje menej trubkovania a armatúr.

Zapojenie tepelnej batérie
Vnútorné časti tepelnej batérie Sunamp

POPIS ZÁKLADNÝCH ČASTÍ TEPELNÝCH BATÉRIÍ

1. Vonkajší kryt tepelnej batérie
2. Vákuové izolačné panely
3. Kontajner s akumulačným médiom a tepelnými výmenníkmi
4. A-D: okruh výmenníka veľkého výkonu (22 mm)
5. C-B: okruh výmenníka nižšieho výkonu (22 mm)
6. Snímače teploty (u všetkých typov batérií)
7. Riadiaca jednotka so signalizáciou stavu nabitia
8. Napájacie napätie riadiacej jednotky 230 V
9. Signalizačné a komunikačné rozhranie riadiacej jednotky
10. Elektrické vykurovacie teleso (230 V) – len pri batériách radu ,,e,,
11. Poistný termostat